WRACA TEMAT OGROMNEJ BONIFIKATY PRZY SPRZEDAŻY DZIAŁEK

WRACA TEMAT OGROMNEJ BONIFIKATY PRZY SPRZEDAŻY DZIAŁEK

Kołobrzeg z Kołobrzegu

Za sprawą grupy radnych z klubów Prawna i Prawd i Obywatelskiego Kołobrzegu Jacka Woźniaka, na najbliższej sesji samorządowcy ponownie pochylą się nad sprzedażą działek dla ośrodka Caritas. Projekt uchwały przedstawiony przez radnych zakłada 99 procentową bonifikatę dla organizacji. O przychylność pozostałych samorządowców w współczesnej kwestii prosił, na posiedzeniu komisji budżetowo-gospodarczej, ksiądz Tomasz Roda, dyrektor Caritas diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

WRACA TEMAT OGROMNEJ BONIFIKATY PRZY SPRZEDAŻY DZIAŁEK

 

Podczas spotkania komisji, ksiądz Roda rozmawiał o prac ośrodka charytatywnego przy ul. Aniołów Stróżów, która działa nie tylko usługi dla dzieci i młodzieży z regionu i zza wschodniej granicy. Jak wyjaśniał dyrektor, ośrodek bierze udział ponadto w kilku projektach charytatywnych skierowanych do twarzy najbardziej chcących. – Wszyscy on wielkości charytatywno-opiekuńczą – prowadził do radnych, oświadczając, że zakupienie rzeczonych nieruchomości jest niezbędne do uprawiania niezbędnych prac modernizacyjnych przy budynku (m.in. melioracji dop.red.). – Leżąc na pytanie, czy chcemy sprzedać działki po ich wykorzystaniu czy zakupieniu, odpowiadam; nie jesteśmy takiej woli, ani tytułu, bo zaprzeczylibyśmy swojej misyjności(…). Ten ośrodek jest urządzeniem dla nas, byśmy mogli prowadzić pracowania dla dzieci, osób potrzebujących czy wykluczonych – tłumaczył ksiądz.

Organizację wspierał Jacek Woźniak, który wskazywał, że żadna z racji, które Caritas planuje kupić po rewelacyjnej cenie, nie stanowi samodzielnego terenu, a tylko dostęp do tego ośrodka. Wyjaśniał również, że zapisy zagospodarowania przestrzennego wykluczają możliwość użycia tych krajów do punktów komercyjnych czy biznesowych. – Są tam dopuszczone jedynie usługi sakralne i kultury – podkreślał Woźniak.

Radni Nowego Kołobrzegu zajmowali więcej wątpliwości. Padły dbania o komercyjną działalność ośrodka, uiszczanie przez niego ceny uzdrowiskowej, a także systemy na dolę. – Sprowadzają się przypadki, że organizacje kościelne otrzymują bonifikatę, a po sprzedają działki komercyjnie – mówiła Agnieszka Trafas, przewodnicząca komisji.
Danie na ten problem wyraziła również Ewa Pełechata wiceprezydent do historii gospodarczych. – Jako magistrat nie mamy nic przeciwko sprzedaży tych dział, ale bez bonifikaty – powiedziała urzędniczka.
Ostatecznie, większością głosów wybrano do celu uchwały poprawkę, która zezwala na aukcję działek dla Caritasu, ale bez bonifikaty. Zgłosiła ją radna Trafas.

Ksiądz Roda zapowiedział, że nastąpi w współczesnej kwestii podczas najbliższej sesji Rady Miasta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *